Comentarios de lectores/as

Tapetsering i Västerås

"Jerome" (2019-08-09)

 |  Enviar respuesta

Många företag har problem med gamla betonggolv som dammar och är svåra att hålla rena. Dammet orsaker problem både för de anställda och företagets produkter i lagerhyllorna.

Vi på Målare021 har anpassade metoder med miljöriktiga kemikalier och vi efterlämnar städinstruktioner för den fortsatta dagliga städningen. Resultatet blir ett dammfritt, lättstädat betonggolv med en förstärkt yta.

Enklaste utförandet utförs på redan behandlade golv. Om ytorna redan är slipade eller betong rena är detta en fördel. Först skuras ytorna med skurmaskin och anpassade kemikalier.

If you have any kind of concerns relating to where and how you can use Takmålning i Västerås, you can call us at the website.

Añadir comentarioISSN: 1818541X